Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 1 of 1 (0.002 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Nyborgs Såg"
[texts]Förslag till styrelsen - Filipsborgsarkivet
Carl Emanuel (Manne) Bergman, disponent på Björkfors sågverk redogör i denna skrivelse till styrelsen i bolaget Bergman Hummel & Co hur han ser framtiden frö Björkfors vattensåg. Han ser att vattensågens produktionskapacitet och dess förmåga som sågverk att klara allt högre kvalitetskrav inte längre klaras av i Björkfors. Han förordar att ångsågverket ute i Nyborg skullle få överta allt vad som sågas i Björkfors...
Keywords: kalix id 654-656; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; carl emanuel bergman; björkfors; nyborgs såg; kalix avd f
Downloads: 39
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Filipsborgsarkivet

Related mediatypes

texts